Ayiti Gouvènans gen pwogram fòmasyon ak ankadreman pou komite k ap viv nan seksyon kominal yo, nan bouk yo ak nan vil yo.  Pwogram sa yo ki fèt yo jan pou bay sèvis leta  ak òganizasyon kominotè yo jarèt  enpòtan anpil pou yo chanjman total kapital ak devlopman dirab tout kote ann Ayiti.

Ayiti Gouvènans bay kominote yo fòmasyon ak ankadreman sou teknik modèn pou jaden yo kapab bay bon rekòt. Objektif pwogram sa a se pèmèt kominote yo gen toujou jwenn lamanjay ak mwayen pou yo fè lajan nan travay latè.

Ayiti Gouvènans  ap travay san pran souf pou l bay kominote yo ankadreman teknik ak zouti yo bezwen pou yo kapab pwoteje anviwonnman anviwonnman peyi a ki fin depafini. Nan moman n ap viv koulye a, se sèlman 3 sou 100 nan peyi a ki kouvri ap pye bwa ; sa vle di pifò tè ann Ayiti glise desann anba lanmè.

 
 
EditRegion1
 

Si ou bezwen plis enfòmasyon sou fonksyònman Ayiti Gouvènans, ou mèt ekri nou. Konsa tou, si ou vle ban nou konsèy oubyen bay òganizasyon èd ou, n ap byen kontan pou sa. Lè ou ekri nou, sonje ranpli fòm ki pi ba a pou nou ka gen enfòmasyon sou an. Mesaj elektwonik (mel) òganizasyon an se: info@ayitigouvenans.org


Rezon:
Non:
Siyati:
Telefòn:
Mel:
Skype:
Mesaj:
   
 

Kontakte moun sila yo


Jackson Voltaire, Ph.D
Prezidan Direktè Jeneral
Telefòn: 509-3600-1795
Mel: jvoltaire@ayitigouvenans.org

Sainclair Octavius
Kòdonatè Adjwen
Telefòn: 509-3710-8131
Mel : soctavius@ayitigouvenans.org


Lòt mel Ayiti Gouvènans
info@ayitigouvenans.org